Gwarancja

Na wykonane w naszym Gabinecie usługi stomatologiczne takie jak: wypełnienia, rekonstrukcje zębów, protezy stałe i ruchome udzielamy zgodnie z Kodeksem Cywilnym 12 miesięcznej gwarancji.

WYPEŁNIENIA ORAZ PRACE PROTETYCZNE WYKONANE W PRAKTYCE OBJĘTE SĄ GWARANCJĄ, PRZY ZACHOWANIU WIZYT KONTROLNYCH CO 6 MIESIĘCY, OBEJMUJĄCYCH PRZEGLĄD I SCALING USUNIĘCIE KAMIENIA I OSADU.

WIZYTY KONTROLNE SĄ PŁATNE JEŻELI WYMAGAJĄ USŁUG DODATKOWYCH W POSTACI NP. SCALING USUNIĘCIE KAMIENIA I OSADU ITP.

GWARANCJA WCHODZI W ŻYCIE PO ZAKOŃCZENIU CAŁEGO PLANU LECZENIA, OBEJMUJĄCEGO:

 • ZABIEGI Z ZAKRESU CHIRURGII, PERIODONTOLOGII, LECZENIE ZACHOWAWCZE ORAZ PROTETYCZNEGO.
 • W PRZYPADKU PACJENTÓW Z BRAKAMI ZĘBOWYM, W SYTUACJI KIEDY NIEWYKONANIE TYCH ZABIEGÓW MOGŁOBY MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE WYPEŁNIENIA LUB PRACY PROTETYCZNEJ W WARUNKACH JAMY USTNEJ PACJENT TRACI PRAWO DO GWARANCJI.
 • JEŻELI PACJENT W MOMENCIE ODDANIA PRACY PROTETYCZNEJ BĘDZIE POSIADAŁ INNE BRAKI ZĘBOWE GWARANCJA NIE JEST WYDAWaNA. WARUNKIEM OTRZYMANIA GWARANCJI NA PRACE PROTETYCZNE JEST KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIENIA POZOSTAŁYCH ISTNIEJĄCYCH BRAKÓW ZĘBOWYCH W PRZECIĄGU 3- MIESIĘCY.
 • O KONIECZNOŚCI KOMPLEKSOWEGO LECZENIA DECYDUJE LEKARZ I INFORMUJE O TYM PACJENTA NA WIZYCIE USTALAJĄCEJ PLAN LECZENIA.
 • GWARANCJA WAŻNA JEST OD DNIA ZAKOŃCZENIA DANEGO LECZENIA.

PACJENT TRACI PRAWO DO GWARANCJI W PRZYPADKU:

 • NIEUZUPEŁNIENIA BRAKÓW ZĘBOWYCH W OKRESIE TRZECH MIESIĘCY
 • NIEDOTRZYMANIA SYSTEMU WIZYT KONTROLNYCH CO 6 MIESIĘCY
 • PRZERWANIA ZAPLANOWANEGO LECZENIA
 • NIESTOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ ODNOŚNIE HIGIENY JAMY USTNEJ
 • NATURALNEGO ZANIKU KOŚCI
 • ISTNIEJĄCEGO SCHORZENIA OGÓLNEGO MAJĄCEGO NIEKORZYSTNY WPŁYW NA STAN JAMY USTNEJ (NP.OSTEOPOROZA, CUKRZYCA)
 • USZKODZEŃ WSKUTEK DZIAŁANIA SIŁ ZEWNĘTRZNYCH (UPADKI, URAZY, NIEWŁAŚCIWE PRZECHOWYWANIE)
 • ZAAWANSOWANEJ PARODONTOPATII, BRUKSIZMU
 • SAMODZIELNEGO INGEROWANIA W PRACĘ PROTETYCZNĄ

UWAGA – GWARANCJI NIE PODLEGAJĄ ELEMENTY UTRZYMUJĄCE KORONĘ LUB MOST:

 • WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE
 • FILARY ZĘBOWE

Nie będzie uwzględniana w gwarancji sytuacja kiedy pacjent zaakceptował kształt, kolor, wielkość koron lub zębów w pracy protetycznej potwierdzając to podpisem w karcie a jednak po pewnym czasie nie akceptuje pracy protetycznej.

Gwarancja nie obejmuje również:

 • Prac tymczasowych – korony tymczasowe, protezy natychmiastowe
 • Prac przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
 • Kiedy bezpośrednio po wypełnieniu zęba istnieje konieczność leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego
 • Ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej poza naszym gabinetem
 • Usług, w których czynnik biologiczny ma decydujące znaczenie. Dotyczy to w szczególności chorób infekcyjnych, których nawrót jest możliwy pomimo dochowania należytej staranności w trakcie ich leczenia
 • Wypełnień w zębach mlecznych
 • Wybielania

W MYŚL PRZEPISÓW PRAWA PRACE PROTETYCZNE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.
PRACE PROTETYCZNE WYKONUJEMY NA PROCENTOWEJ ZALICZCE.
JEŻELI PACJENT PO ROZPOCZĘCIU PRACY PROTETYCZNEJ ROZMYŚLI SIĘ LUB Z NIEZNANYCH PRZYCZYN ZREZYGNUJE ZALICZKA PRZEPADA I NIE PODLEGA ZWROTOWI.

LECZENIE W RAMACH GWARANCJI ZOSTANIE PRZEPROWADZONE OD MOMENTU ZGŁOSZENIA, W CIĄGU 7 DNI W PRZYPADKU LECZENIA ZACHOWAWCZEGO I W CIĄGU 30 DNI W PRZYPADKU LECZENIA PROTETYCZNEGO.

ROZPOCZĘCIE LECZENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU ZE STRONY PACJENTA.

REGULAMIN JEST OGÓLNODOSTĘPNY W GABINECIE ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ.

Umów wizytę